white night
white night
oil on panel
48"x38"x2"
2015